Faşizme geçit yok!

20 Temmuz 2024’te faşist Avusturya Kimlikçi Hareketi (IBÖ) Viyana’da sokağa çıkmayı planlıyor. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen faşistlerin cesur anti-faşistler tarafından şehir merkezinden kovulduğu 2023’teki „yeniden göç gösterisinin“ ardından, aynı faşistler yine sokağa çıkmak istiyor. Şehrimizin sokaklarını onlara bırakmayacağız!

IBÖ 2012’den bu yana kendisini popüler bir gençlik hareketi olarak sunmaya ve medyatik görünümü, radikal sloganlarıyla sağ söylemin sınırlarını zorluyorlar. Ancak, bu faşist grup “büyük güçlere” karşı mücadele ettiğini iddia etse de aslında egemenlerin değirmenine su taşıyor. Irkçı ideolojiler kapitalist ekonomik sistemle iç içedir. Kapitalizm insanlar arasında ekonomik ve sosyal eşitsizlikler yaratırken, ırkçılık bunları gizlemeye ve meşrulaştırmaya hizmet eder. Sermaye sınıfı toplumun parçalanmış olmasından fayda sağlar. İktidardaki sınıf partileri, tüm hoşgörü ve çeşitlilik iddialarına rağmen, azınlığın zenginliğini korumaya hizmet ederler. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar Irkçılığı daha da körükledikleri gerçeğini gizleyemezler. Irkçı polis şiddetinden, sınır dışı etme politikalarından ve AB’nin dış sınırlarının tahkim edilmesinden de sorumlular.

IBÖ gibi ırkçı grupları geri püskürtmek ve onları tarihin çöplüğüne atmak için tutarlı bir anti-faşist pratik gereklidir. Ancak bu antifaşist mücadele ancak antikapitalist bir hareket ile birleşirse başarılı olabilir.

Bu nedenle, faşist güruha şehrimizde istenmediklerini güçlü bir şekilde gösterelim! Daha adil bir dünya talebimizi sokaklara taşımak için 20 Temmuz’da hep birlikte sokaklara çıkacağız! Bütün antifaşistleri sokağa ırkçılara karşı birleşmeye çağırıyoruz! Komşularınızı, iş arkadaşlarınızı ve dostlarınızla birlikte direnişe katılın! No pasarán!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert